web analytics

Fagotriet.nl

Stacks Image 247
De Stengels.

In de dwarsdoorsnede van Arundo donax, is te zien dat de opperhuid bestaat uit een een regelmatig patroon van normale opperhuid cellen die klein en dikwandig zijn, afgewisseld met ovaalvormige silica cellen. Direct onder de opperhuid liggen verschillende lagen parenchymcellen. Deze cellen bevatten een soort vulmateriaal. Dit materiaal vindt je terug in alle delen van de plant. Kruidachtige planten bestaan voornamelijk uit dit materiaal. Vlak onder de opperhuid zijn de parenchym cellen relatief klein en dikwandig in tegenstelling tot de parenchym cellen die zich meer in het hart van de stengels bevinden.
Stacks Image 248
Voedingsstoffen worden getransporteerd van de wortels naar de stengels en bladeren door het transportsysteem. Het water dat voedingszouten bevat wordt door de absorberende wortelharen opgenomen en van cel naar cel doorgegeven. Al snel komt het water met de voedingsstoffen in kleine buisjes, de aderen. Deze aderen bundelen zich samen tot vasculaire bundels. Deze bundels zijn in vergelijkbare patronen gegroepeerd zoals dat ook te zien is in maïs en andere leden van de grassenfamilie: Hele kleine vaatbundels vlak onder de oppervlakte van de opperhuid, terwijl meer naar het hart van de stengel de grootte van de bundels toeneemt.
Stacks Image 249
Elke vasculaire bundel bestaat uit een ring van fiber cellen die de xylem en floëem omvatten. Xyleem is een plantenweefsel bestaande uit vaten en komt voor in vaatplanten. Xyleem zorgt voor het transport van water en daarin opgeloste stoffen vanaf de wortels naar de bladeren. Het watertransport in het xyleem gebeurt in de belangrijkste plaats door een onderdruk die ontstaat door de verdamping in het blad van de plant. Het floëem verzorgt daarentegen het transport van assimilaten vanuit de bladeren of opslagweefsels naar de andere plantendelen. De vaatbundels zijn wat de musicus bedoelt met de ‘nerf’ van het riet. Oudere stengels bezitten meer cellen met veel dikkere celwanden. Als het riet ouder wordt
neemt zowel de wanddikte van de cellen toe.
Stacks Image 250
De groeicondities, de samenstelling van de bodem, de temperatuur en de beschikbare hoeveelheid vocht en voeding beïnvloeden de kwaliteit van het riet. Echter, de kennis en het vakmanschap van de kweker met betrekking tot het moment van oogst en de behandeling van het riet na de oogst zijn van doorslaggevend belang als het gaat om de kwaliteit van het riet.